Rada miejska w Wąchocku - KADENCJA 2014-2018

Radnymi kadencji 2014-2018 zgodnie z wyborem wyborców zostali:

Zygmunt Ferka - Wąchock


Robert Janus - Wąchock


Tadeusz Mazurkiewicz  - Wąchock


Paweł Opozda - Wąchock


Ryszard Rogala – Wąchock


Kazimierz Winiarczyk - Wąchock


Adrian Malinowski - Wąchock


Zdzisław Przygoda - Wielka Wieś


Edward Lipiec  - Wielka Wieś


Sylwester Rudzki - Wielka Wieś


Grzegorz Retkowski - Parszów


Mirosław Jaźwiec - Parszów


Ewa Szczepańska  - Parszów


Zofia Miernik  - Rataje


Andrzej Cioroch  - Marcinków

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy