Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przystąpił do sporządzenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o środki z Unii Europejskiej 2014 – 2020 na dofinansowanie działań redukujących zużycie energii. Dlatego proszę o wypełnienie ankiet zawierających niezbędne informacje o Państwa gospodarstwach domowych. Pozwoli to na określenie zużycia energii na terenie Gminy Wąchock i podjęcie działań redukujących emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz poprawę jakości powietrza w naszym regionie.Ankiety należy wypełnić i złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku na parterze.

 

Serdecznie dziękuję za współpracę
Jarosław Samela
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK


Informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet do dnia 31 października 2015 r. i złożeniu u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku


Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy