Wysoka Jakość...

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno – sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock” mającego na celu poprawę bazy dydaktycznej w Gminie Wąchock. Przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmodernizowano boiska przy szkołach podstawowych w Parszowie i Wielkiej Wsi, wyremontowano salę gimnastyczną w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół w gminie.

Przebudowa boisko łącznej pow. 884 m2 obejmowała wymianę nawierzchni z asfaltowych na syntetyczne, zainstalowanie słupków do koszykówki, siatkówki i tenisa, a także w przypadku Szkoły Podstawowej w Parszowie budowę chodnika przy boisku W ramach remontu sali gimnastycznej w ZPO w Wąchocku wymieniono grzejniki, oświetlenie i stolarkę okienną, wyszpachlowano i odmalowano ściany, wycyklinowano i polakierowano parkiet oraz zamontowano wyposażenie sportowe. Odnowione zostało także pomieszczenie szatni chłopców.

Do każdej ze szkół trafił sprzęt komputerowy i multimedialny oraz szereg pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Dla Szkoły Podstawowej w Parszowie zakupiono 10 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy, 2 zestawy interaktywne, 15 tabletów, drukarkę 3D, myszy komputerowe i słuchawki, dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi laptop, zestaw interaktywny oraz 20 tabletów, dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku natomiast 20 komputerów stacjonarnych, 2 zestawy interaktywne oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Pozostałe pomoce dydaktyczne to bardzo szeroki katalog filmów i gier edukacyjnych, modeli, plansz, sprzętu optycznego czy nowoczesnych, innowacyjnych zestawów doświadczalnych, które pozwolą uczniom lepiej przyswajać wiedzę, a nauczycielom pomogą w uatrakcyjnieniu zajęć.

Całkowita wartość projektu to 871 448,91 zł,  z czego dofinansowanie wynosiło – 561 471,81 zł, wkład własny gminy – 309 977,10 zł. Obecnie planowany jest już drugi etap inwestycji obejmujący swoim zakresem dalszą modernizację i rozbudowę bazy dydaktyczno – sportowej w gminie, m. in. budowę bieżni lekkoatletycznych oraz skoczni w dal w Wielkiej Wsi i Parszowie oraz kolejna klasopracownię w Wąchocku. W listopadzie 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20. Należy zaznaczyć, że modernizacja obiektów szkolnych i sportowych nie tylko wpływa na polepszenie jakości oświaty w gminie, ale także na poprawę estetyki, co w ostatnich latach stanowi ważny element jej polityki rozwojowej.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy