Położenie


Wyświetl większą mapę

Gmina Wąchock leży w północno - wschodniej części województwa święto­krzyskiego, na północnych obrzeżach Gór Świętokrzyskich
i w zachodniej części powiatu starachowickiego w dolinie rzeki Kamiennej.

Wąchock oddalony jest o 6 km od Starachowic i 12 km od Skarżyska Kamiennej. Przez miasto przebiega elektryczna linia kolejowa: Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Święto­krzyski oraz droga krajowa DK 42 z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło Starachowic na trasie której leżą takie większe miejscowości jak Kluczbork, Radomsko, Końskie, Stąporków, Skarżysko-Kamienna, Starachowice.

Z Wąchocka wychodzą także drogi lokalne do Radomia (przez Mirzec), do Skarżyska-Kamiennej (przez Marcinków) i do Bodzentyna (przez Rataje).

Wąchock położony jest na jurajskich utwo­rach geologicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Leży on w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej. Dolina rzeczna rozdziela: jurajskie utwory Przedgórza Iłżeckiego, pokryte lasami iłżeckimi
i triasowe pokłady południowo-wschodniej części Płaskowzgórza Suchedniowskiego, porośnięte lasami siekierzyńskimi wchodzącymi w skład Puszczy Świętokrzyskiej. Dolina rzeki Kamiennej, której część znajduje się na terenie miasta jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.
 
Teren gminy obejmuje miasto Wąchock będące siedzibą władz samorządowych i pięć sołectw: Marcinków, Parszów, Rataje, Węgłów i Wielką Wieś. Miasto i gmina zajmuje 8 182 ha ( z tego miasto 1601 ha) i stanowi to 15,5 % powierzchni Powiatu Starachowickiego.

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy