Wody

Rzeka Kamienna

Kamienna wraz ze swym dorzeczem stanowi północną granicę hydrograficzną Gór Świętokrzyskich i prawie na całym swym odcinku przepływa przez woj. świętokrzyskie w tym przez Wąchock. Jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Różne źródła podają odmienne dane odnośnie długości Kamiennej a wartość ta mieści się w przedziale 138 do 156km. Wynika to zapewne z faktu, że pojawiają się  rozbieżności co do miejsca, w którym rzeka ma swój początek. Najczęściej wymienia się bagienne tereny w pobliżu miejscowości Antoniów (woj.mazowieckie) oraz okolice wsi Borki (woj. mazowieckie).
Bardzo interesujące informacje o rzece Kamiennej można znaleźć w Skarżyskim Wortalu Turystycznym.

Strumień Lipianka

Mimo swej niepozorności oraz długości strumień (rzeczka) nazywany obecnie Lipianka ma ciekawą historię. W niektórych źródłach rzeczka nazywana jest Młynówką w związku z wykorzystaniem jej w dawnych czasach do poruszania młyna na terenie klasztornym. Lipianka wypływa ze źródła w rejonie ulicy Lipowej i początkowo płynęła do ulicy Wielkowiejskiej, przecinała ulicę Kolejową, płynęła wzdłuż ulicy Strażackiej, przecinała ulicę Kościelną a następnie przepływała przez dziedziniec gospodarczy klasztoru i wpadała do rzeki Kamiennej. Do roku 1977r., nie wiadomo jednak od kiedy, strumień płynął wzdłuż ulicy Kolejowej i wpływał do rzeki Kamiennej w okolicy mostu. W roku 1977 ulica Kolejowa była przebudowywana. W tamtym okresie przeniesiono koryto Lipianki na tereny tzw. ogrodów od ulicy Wielkowiejskiej poprzez ulicę św. Rocha do Kamiennej. /źródło: Kazimierz Winiarczyk: "Szkice z dziejów Wąchocka i okolicy", Wąchock 2008/

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy