Przedszkola

1. Wąchock:
Publiczne Przedszkole w Wąchocku
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
ul.Kościelna 10 / 27-215 Wąchock
tel.: (041) 27-15-079
Adres WWW: http://www.przedszkolewachock.pl/

2. Parszów:
Przedszkole "Pluszowego Misia"
Parszów, ul.Szkolna 28 / 27-215 Wąchock
tel.: (041) 27-12-176
Adres WWW: http://spparszow.edupage.org/text5/?

3. Wielka Wieś:

Przedszkole w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354 / 27-215 Wąchock
tel.: (041) 27-12-012
Adres WWW: http://www.przedszkolewwielkiejwsi.pl/

Zobacz: SZKOŁY PODSTAWOWE | GIMNAZJA

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy