Szkoły Podstawowe

1. Wąchock:
Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego
ul.Kościelna 10 / 27-215 Wąchock
tel.: (041) 27-15-079
Adres WWW: https://zpowachock.edupage.org/

2. Wielka-Wieś:
Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej
Wielka Wieś 354 / 27-215 Wąchock
tel.: (041) 27-12-012
Adres WWW: http://www.spwielkawies.pl/

3. Parszów:
Szkoła Podstawowa w Parszowie
Parszów, ul. Szkolna 28 / 27
tel.: (041) 27-12-176
Adres WWW: http://spparszow.edupage.org/

Zobacz: PRZEDSZKOLA | GIMNAZJA

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy