Urząd Miasta i Gminy

Urząd Miasta i Gminy Wąchock

POWIAT: starachowicki
WOJEWÓDZTWO: świętokrzyskie
ADRES: ul. Wielkowiejska 1
KOD: 27-215
MIEJSCOWOŚĆ: Wąchock
tel: (+48 41) 27 36 130
fax: (+48 41) 27 36 159
sekretariat@wachock.pl
OBSZAR MIASTA I GMINY: 98 km²

NR KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy Wąchock
47 8523 0004 0000 0039 2000 0011
BURMISTRZ mgr Jarosław Jacek Samela

Szczegółowe informacje na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąchock
http://gmina.wachock.sisco.info/

Powrót
gmina z nieba

Internet Œwiatłowodowy