27 marzec 2017

I. CELE  KONKURSU
• Popularyzacja literatury dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Jana Brzechwy;
• Integracja recytatorów, instruktorów i nauczycieli j. Polskiego naszego środowiska


II WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma zasięg gminny i adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych. Konkurs jest imprezą otwartą.
Warunkami uczestnictwa jest :
• Nieprzekroczenie  13 lat,
•Wybór i przygotowanie odpowiedniego repertuaru,
• Zakwalifikowanie się do finału

III. REPERTUAR KONKURSU
• Dwa utwory poetyckie w całości lub fragmentach, w tym jeden Jana Brzechwy,
• Czas recytacji nie może przekraczać 10 minut,
• Recytatorzy nie mogą prezentować tych samych utworów, jak               w ubiegłym roku.

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony dwustopniowo:
•Eliminacje środowiskowe - prosimy o przeprowadzenie konkursu we własnych szkołach i świetlicach k.o. a następnie zgłoszenie najlepszych (maksymalnie trzech reprezentantów z każdej klasy i świetlicy),
•Finał konkursu odbędzie się w M-GOK w Wąchocku
24 maja 2023  r. o godz. 9.00

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia uczestników należy dokonać na załączonych kartach zgłoszeniach do dnia 20 maja 2023 r.
Na adres :
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7,
 27-215 Wąchock

VI. OCENA I NAGRODY

Komisja Artystyczna dokona oceny uczestników konkursu                 w dwóch grupach wiekowych:
    I grupa - klasy I, II, III
    II grupa - klasy IV, V, VI
Według następujących zasad:
    •Dobór repertuaru,
    •Możliwości interpretacyjne uczestników,
    •Kultura słowa,
    •Ogólny wyraz artystyczny

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy. Organizatorzy przewidują również nagrody dla najlepszych wykonawców.


Koordynator konkursu - Marian Susfał
Tel. 41 271 50 33
Kom. 600 569 703