To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

"Rozwój oferty aktywności społecznej gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych" - to najnowszy projekt unijny realizowany na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie Bielińska Przestrzeń Młodych we współpracy z Kołem Gospodyń Marcinkowianie i MGOK w Wąchocku. Termin  wrzesień 2017-luty 2018

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Projekt „Wszechstronny obywatel LGD" realizowany był w okresie wakacji 2017 r. i obejmował przeprowadzenie warsztatów filmowych i fotograficznych.

Realizujemy projekt „Rozwój oferty aktywności społecznej gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych”. W ramach PROW 2014-2020 przedsięwzięcie “Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD”. W ramach projektu dla mieszkańców Miasta i Gminy Wąchock organizowane są spotkania aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty propagujące zdrowy styl życia obsługi sprzętu foto i kamer cyfrowych, oraz wyjazd do teatru. Ponadto zaplanowano zakup niezbędnych do prowadzenia działań rekwizytów.

Wyjazd do teatru Rampa w Warszawie na przedstawienie "Kobiety na skraju załamania nerwowego" wg. filmu Pedro Almodovara.