Realizujemy projekt „Rozwój oferty aktywności społecznej gmin Bieliny i Miasta i Gminy Wąchock poprzez organizację cyklu zajęć kulturalnych”. W ramach PROW 2014-2020 przedsięwzięcie “Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD”. W ramach projektu dla mieszkańców Miasta i Gminy Wąchock organizowane są spotkania aktywnego spędzania czasu wolnego, warsztaty propagujące zdrowy styl życia obsługi sprzętu foto i kamer cyfrowych, oraz wyjazd do teatru. Ponadto zaplanowano zakup niezbędnych do prowadzenia działań rekwizytów.

Wyjazd do teatru Rampa w Warszawie na przedstawienie "Kobiety na skraju załamania nerwowego" wg. filmu Pedro Almodovara.