Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Obiekt znajduje się w centrum Wąchocka przy ul. Kościelnej nr 7.

MGOK posiada salę widowiskową a 150 miejsc, scenę,  nagłośnienie, oświetlenie, zestaw konferencyjny z ekranem i rzutnikiem. Mamy pracownię plastyczną, muzyczną i małą salkę - kawiarenkę.  Zaplecze sanitarne. W kompleksie budynku mieści się także biblioteka publiczna.

Stosuj śródtytuły

Jeśli to możliwe, dziel artykuł na mniejsze cząstki i oznacz je nagłówkami. Śródtytuły bardzo pomagają czytelnikom znajdować ważne dla nich informacje.

Wykorzystaj punktowanie i numerowanie

Gdy wymieniasz kilka elementów, zastosuj listę punktowaną. Gdy kolejność elementów jest istotna, zastosuj listę numerowaną. Czasem warto połączyć oba rodzaje listy, np.

  1. Przygotuj potrzebne produkty:
    • jeden produkt
    • drugi produkt
  2. Włóż je do naczynia
  3. Dobrze wymieszaj

Wyróżniaj z umiarem

Gdy chcesz wyróżnić jakiś ważny fragment, użyj pogrubienia lub - wyjątkowo - pochylenia. Tekst pochylony jest trudny w czytaniu.

Opisuj ilustracje

Dobra ilustracja jest czasem warta więcej niż 1000 słów. Ale nie wszyscy mogą ją zobaczyć. Dlatego opisuj każdą ilustrację ważną dla treści artykułu - gdy dodajesz grafikę, umieść jej opis zwany tekstem alternatywnym.