27 marzec 2017
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąchocku. Regionalista i radny Rady Miejskiej. Autor kilku książek z zakresu historii Wąchocka i okolic.

Przez kilkanaście lat Kazimierz Winiarczyk publikował w samorządowej gazetce Z życia gminy Wąchock, a obecnie 'Dookoła Wąchocka". Pisał o Wąchocku i sołectwa gminy. Autor pierwszego Kalendarium Wąchockiego. Kolejne pozycje tego autora to Rataje i okolice, Marcinków zarys dziejów, Wąchockie cmentarze czy Wąchocki Słownik Biograficzny- praca zbiorowa. Najnowsza książka Kazimierza Winiarczyka to "Kalendarium Wąchocka Od pradziejów do współczesności".