19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Prowadzimy zajęćia warsztatowe z zespołami instrumentalnymi i instrumentalno-wokalnymi na stałe ćwiczącymi w pracowni muzycznej. Zespoły te działają w ruchu amatorskim pod patronatem Domu Kultury w Naszej Gminie.

Miejsce:
Pracownia muzyczna (II piętro)
Terminy zajęć:
Od poniedziałku do piątku
Godziny:
od 15:00 do 20:00
Odpłatność:
Bezpłatnie
Zapisy:
Do 15 września każdego roku - zgłoszenie zespołu i podpisanie umowy
Instruktor:
Adam Instrumentalista
O istruktorze:
...