19 sierpień 2015
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Kapela Sołtysa z Wąchocka to projekt muzyczny oddający klimat miasta słynącego z dowcipów i sołtysa.

Kapela Sołtysa z Wąchocka została utworzona w 2013 roku przez obecnego Honorowego Sołtysa Wąchocka inst. Marka Samsonowskiego.

Skład muzyczny zespołu

Gdy wymieniasz kilka elementów, zastosuj listę punktowaną. Gdy kolejność elementów jest istotna, zastosuj listę numerowaną. Czasem warto połączyć oba rodzaje listy, np.

  1. Przygotuj potrzebne produkty:
    • jeden produkt
    • drugi produkt
  2. Włóż je do naczynia
  3. Dobrze wymieszaj

Wyróżnienia

Gdy chcesz wyróżnić jakiś ważny fragment, użyj pogrubienia lub - wyjątkowo - pochylenia. Tekst pochylony jest trudny w czytaniu.

Koncerty

Dobra ilustracja jest czasem warta więcej niż 1000 słów. Ale nie wszyscy mogą ją zobaczyć. Dlatego opisuj każdą ilustrację ważną dla treści artykułu - gdy dodajesz grafikę, umieść jej opis zwany tekstem alternatywnym.