Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Strona główna Dla mieszkańców Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Starostwo Powiatowe
w Starachowicach informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego  na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19.

Ponadto osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Ww. oświadczenia należy przesłać na e-maila: npp@powiat.starachowice.pl 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

  NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wspieranie rodziny   
 i systemu pieczy zastępczej, określonych w przepisach prawa.
Starachowice
ul. Radomska 70  
41 274 88 06 41 275 48 89 Pon. – Pt.     7.00 – 15.00 www.pcpr.starachowice.pl sekretariat@pcpr.starachowice.pl    
2 Stowarzyszenie  Pomoc Rodzinie „Przystań”

 
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w  Starachowicach funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”
i realizuje zadania powiatu starachowickiego polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej.  
Galeria Handlowa Skałka na I piętrze Al. Armii Krajowej 28 Starachowice 882 560 397   Dyżur Telefonu Zaufania 41274-09-97 pon. –piąt. 16.30-19.30
Oferta i godz. Pracy OPR: Poniedziałki: konsultacje dla dzieci i młodzieży w godz.  16.00 – 19.00 Środy: Porady psychologa:  13.00-16.00 Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doznających przemocy: 16.00-19.00 Czwartki: konsultacje terapeuty w godz. 15.30 – 18.30;
Piątki: konsultacje terapeuty i prawnika – godz. 15.30 -18.30
przystan.starachowice@wp.pl Pomoc w  zakresie: przemocy domowej, problemów alkoholowych
i innych uzależnień, konfliktów rodzinnych
i wychowawczych

PSYCHOLOGICZNE

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo psychologiczne   ul. Majówka 21a Starachowice 41 274 71 92 wew. 227 lub 237 Luty – grudzień  – Jeden dzień w tygodniu (piątek) od 15.00 – 17.00 (osobiście lub telefonicznie) www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl  
4 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne ul. Radomska 72 Starachowice 41 274 73 85 Pn. – Czw. 8.00 – 18.00 Pt. 8.00 – 16.00
www.poradniastarachowice.pl poradnia_st@wp.pl    

PEDAGOGICZNE

5 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne Starachowice ul. Radomska 72 41 274 73 85 Pn. – Czw. 8.00 – 18.00 Pt. 8.00 – 16.00 www.poradniastarachowice.pl poradnia_st@wp.pl  

POMOC SPOŁECZNA

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
ul. Radomska 70 Starachowice 41 274 88 06 41 275 48 89
Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.pcpr.starachowice.pl sekretariat@pcpr.starachowice.pl
7 Miejsko – Gminny Ośrodek 7Pomocy w Wąchocku Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej   Ul. Kolejowa 19 27-215 Wąchock 41 271 50 34 Pon. – Pt. 7.00 – 15.00 www.mgopswachock.pl ops.wachock@op.pl
    8   Noclegownia MOPS   Pomoc dla bezdomnych   ul. Szkolna 14 27-200 Starachowice 41 274 71 92 Codziennie w godz. 19.00 – 7.00 www.mops.starachowice.pl/noclegownia Noclegownia udziela pomocy bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Starachowice.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej               Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień     ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice 41 274 71 92 wew. 227 lub 237 Luty – grudzień Jeden dzień w tygodniu (wtorek)
od 15.00 – 17.00
www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl  
9 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Starachowicach
ul. Radomska 45 27-200 Starachowice Pok. 19 41 273 82 02     Pon. – pt. 7.30 – 15.30   www.bip.um.starachowice.pl   skrzynkapodawcza@um.starachowic.pl               Na podstawie wniosku o leczenie
10 Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnictwo w zakresie leczenia uzależnień ul. Radomska 70 27-200 Starachowice   41 273 98 16   Pon. Wt, Pt. w godz. 7.30 – 20.00   Śr., 8.00 – 20.00   Czw. 7.30 – 18.00   Sobota (I i II w miesiącu) od godz. 10:00-16:00 www.szpital.starachowice.pl     Osoby kierowane przez OPS  oraz mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia.
11 Stowarzyszenie Klub Abstynent „Nadzieja”
w Starachowicach
Informacja, wsparcie, pomoc w  zakresie problemów z alkoholem ul. Murarska 14 27-200 Starachowice 41 274 03 26 Pon. – Pt.  15.15 – 19.00 www.nadziejastarachowice.wixsite.com/klubabstynenta

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –
w ramach Punktu  Interwencji Kryzysowej
                Poradnictwo
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie      
ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice 41 274 71 92 wew. 227 lub 237 Pon. – Pt.  7.00 – 17.00 www.mops.starachowice.pl sekretariat@mops.starachowice.pl
13 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 w gminie Wąchock
ul. Kolejowa 19 27-215 Wąchock     41 271 50 34   Pn. – Pt.  7.00 – 15.00   www.mgopswachock.pl ops.wachock@op.pl  
14 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Starachowice
ul. Radomska 45 27- 200 Starachowice   41 273 82 02   Pon. – Pt.  7.30 – 15.30 www.bip.um.starachowice.pl skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

INTERWENCJA KRYZYSOWA

15 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Starachowicach Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu Starachowickiego ul. Borkowskiego 4 27-200 Starachowice 41 276 09 21     Pon. – Pt.  7.30 – 15.30     www.spstarachowice.bip.doc.pl   zarzadzanie@powiat.starachowice.pl

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy

Oświadczenie osoby uprawnionej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Dyżury Urząd Miejski w Starachowicach

Dyżury Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Opinia