Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Bezpłatna kastracja zwierząt domowych

Bezpłatna kastracja zwierząt domowych

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2024 r.

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638) Rada Miejska corocznie ma obowiązek określić, w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

  • niekontrolowane rozmnażanie,
  • porzucanie zwierząt przez właścicieli
  • ucieczki zwierząt
  • łatwość pozyskiwania zwierząt
  • panujące mody na dane rasy zwierząt
  • brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji

Ograniczenie populacji zwierząt posiadających właściciela i zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację, w szczególności psów i kotów, realizowane jest okresowo przez Gminę Wąchock oraz partnerów programu.

Bezpłatne zabiegi kastracji prowadzone są corocznie do wyczerpania puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych (około 50 zwierząt rocznie). Każdy z poddanych zabiegowi psów zostanie również bezpłatnie oznakowany elektronicznie.