Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Bezpłatna kastracja i sterylizacja psów i kotów

Strona główna Dla mieszkańców Bezpłatna kastracja i sterylizacja psów i kotów

Obecnie trwają ustalenia dotyczące bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów na terenie gminy Wąchock. W najbliższym czasie dane na stronie zostaną zaktualizowane.

Gmina Wąchock zaprasza mieszkańców do udziału w akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów. Bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji prowadzone są corocznie do wyczerpania puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych (około 50 zwierząt rocznie). Każdy z poddanych zabiegowi psów zostanie również bezpłatnie oznakowany elektronicznie. Mieszkańcy Gmin Wąchock mogą zgłaszać zwierzęta do zabiegu bezpośrednio do współpracującego w ramach projektu lekarza weterynarii:

Od początku 2011 roku, przy współpracy ze szwajcarska organizacją TIERSCHUTZBUND wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy ponad 600 psów i około 1000 kotów.