Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku

ul. Kościelna 7 (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku)
tel. 41 271 50 84
e-mail: biblioteka_wachock@o2.pl
www: http://www.biblioteka-wachock.g-net.pl/

Godziny pracy biblioteki w Wąchocku

Poniedziałek 10.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 10.00 – 18.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 13.00

Godziny pracy filii bibliotecznej w Marcinkowie

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 14.00 – 18.00
Czwartek (dzień techniczny)
Piątek 14.00 – 18.00

Godziny pracy filii bibliotecznej w Parszowie

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 13.00 – 17.00
Czwartek (dzień techniczny)
Piątek 13.00 – 17.00

Godziny pracy filii bibliotecznej w Wielkiej Wsi

Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 13.00 – 17.00
Czwartek (dzień techniczny) 8.00 – 12.00
Piątek 13.00 – 17.00

KALENDARIUM

01.07.1947 r.
Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku, jako jednej z 237 bibliotek powstałych na terenie województwa kieleckiego. Założycielem był miejscowy nauczyciel Henryk Rutkowski. Siedzibą biblioteki jest wówczas budynek Straży Pożarnej przy ulicy Kościelnej.

01.10.1947 r.
Przeniesienie zbiorów biblioteki do Pałacu Schoenberga. Pierwszym kierownikiem zostaje Stefan Niebudziński – aktywny w środowisku działacz młodzieżowy.

01.09.1950 r.
Bibliotekę prowadzi Janina Rybicka. Lata 1952 – 1953 W bibliotece pracują: Zofia Horoch i Janina Stobiecka – Wysiadecka. Nowym lokum biblioteki staje się budynek Stefana Błacha (róg ulicy Kolejowej i Błonia). W bibliotece rozpoczyna pracę Stanisław Kowalski.

01.01.1954 r.
Kierownictwo nad biblioteką obejmuje Barbara Maksymow i pełni tę funkcję do 1979 r.

1956 r.
Zbiory biblioteczne zostają przeniesione do Urzędu Gminy przy ul. Wielkowiejskiej. Biblioteka zajmuje wówczas jedno małe pomieszczenie o powierzchni 14 metrów kwadratowych. Sieć biblioteki tworzą wówczas filie: w Wielkiej Wsi, Parszowie, Majkowie, Marcinkowie oraz punkt biblioteczny w Ratajach.

1962 r.
Biblioteka mieści się w prywatnym domu Barbary Maksymow. Zajmuje dwa pomieszczenia: czytelnię i wypożyczalnię o łącznej powierzchni 48 metrów kwadratowych.

1973r.
Kolejna przeprowadzka biblioteki. Nową siedzibą staje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Do dyspozycji biblioteka otrzymuje dwa pomieszczenia o powierzchni 70 metrów kwadratowych, wyposażona jest w podstawowy sprzęt biblioteczny i audiowizualny. 1979 r. kierownikiem biblioteki zostaje Alicja Lefek.

2000r.
W wyniku przyłączenia się Majkowa do Skarżyska-Kościelnego zostaje zlikwidowana filia biblioteczna, która mieściła się w szkole podstawowej w Majkowie. 2001 r. – Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31.08 w sprawie przekształcenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury zostaje dokonany podział, w wyniku którego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku działa jako samodzielna instytucja kultury. Nową siedzibą biblioteki staje się budynek przy ul. Świętego Rocha 10 w Wąchocku. Do dyspozycji biblioteka otrzymuje 3 pomieszczenia, w tym dużą czytelnie, całość to 96 metrów kwadratowych. Zostaje zlikwidowany punkt biblioteczny w Ratajach. Pozostają filie w Parszowie, Wielkiej Wsi i Marcinkowie. W wąchockiej bibliotece rozpoczyna pracę Joanna Ziemkiewicz-Dygas.

01.04.2002r.
W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem placówki zostaje Magdalena Łodej.

2002r.
Do biblioteki zostaje zakupiony pierwszy komputer.

2003r.
Biblioteka otrzymuje nieodpłatnie od Biblioteki Narodowej w Warszawie program biblioteczny MAK i rozpoczyna tworzenie własnej bazy katalogowej.

2004r.
Na emeryturę odchodzi długoletnia kierowniczka biblioteki Alicja Lefek.

2005r.
W bibliotece powstaje Czytelnia Internetowa wyposażona w 3 komputery. Niezbędny do tego przedsięwzięcia sprzęt zapewnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie w ramach programu „Ikonka”. Czytelnicy otrzymują możliwość nieodpłatnego dostępu do Internetu.

2010.
Biblioteka powraca do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

01.04.2011r.
Nowym dyrektorem biblioteki zostaje Małgorzata Polakowska.

Aktualności i historię biblioteki można znaleźć pod adresem

http://www.biblioteka-wachock.info.pl