Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pierwszego lipca br. rozpoczęło się zbieranie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła, jakie wykorzystuje się do ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to zarówno w budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma stać się narzędziem, które będzie wspierać organy administracji centralnej i samorządowej w wymianie pieców, tak zwanych “kopciuchów”.

Jak złożyć deklarację?

-> przez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,

-> w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku bądź wysyłając pocztą.

Deklarację obowiązkowo złożyć musi właściciel lub zarządca nieruchomości, w której znajduje się źródło ciepła.

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

Informacje dotyczące CEEB można odnaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Informacje: tel.: 41 27 36 143