Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Urząd miasta i gminy Wąchock

POWIATstarachowicki
WOJEWÓDZTWOświętokrzyskie
ADRESul. Wielkowiejska 1
KOD27-215
MIEJSCOWOŚĆWąchock
TELEFON(+48 41) 27 36 130
FAX(+48 41) 27 36 159
E-MAILsekretariat@wachock.pl
OBSZAR MIASTA I GMINY98 km²
NR KONTA BANKOWEGOBank Spółdzielczy Wąchock
47 8523 0004 0000 0039 2000 0011
BURMISTRZmgr inż. Robert Mariusz Janus

Szczegółowe informacje na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąchock

http://gmina.wachock.sisco.info/