Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Położenie

Gmina Wąchock położona jest na jurajskich utwo­rach geologicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Leży w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej, której część jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Otaczają ją rozległe kompleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej i Puszczy Iłżecki.

Wąchock oddalony jest o 6 km od Starachowic i 12 km od Skarżyska Kamiennej, 40 km od Radomia i Kielc i około 150 km od Krakowa, Katowic, Warszawy i Lublina. Przez miasto przebiega elektryczna linia kolejowa: Skarżysko Kamienna–Sandomierz oraz droga krajowa DK 42 łącząca województwa opolskie, śląskie, łódzkie i świętokrzyskie. Z Wąchocka wychodzą także drogi lokalne do Radomia (przez Mirzec), do Skarżyska-Kamiennej (przez Marcinków) i do Bodzentyna (przez Rataje).

Teren gminy obejmuje miasto Wąchock, będące siedzibą władz samorządowych i pięć sołectw: Marcinków, Parszów, Rataje, Węglów i Wielką Wieś. Miasto i gmina zajmuje 8 182 ha (z tego miasto 1601 ha) i stanowi to 15,5 % powierzchni Powiatu Starachowickiego.