Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Nr konta bankowego do uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych

40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 21 zł od osoby/miesiąc.

Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 0,50 zł, natomiast karta Dużej Rodziny upoważnia do dodatkowej zniżki – 2,00 zł.

Poznaj:

Przepisy w regulują zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady na 5 frakcji:

a. papier – wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,

b. metale i tworzywa sztuczne – wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności,

c. szkło – wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach,

d. bio – wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,

e. zmieszane – odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

  1. Właścicielem odpadów komunalnych, które powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych, w myśl przepisów jest gmina.
  2. Mieszkańcy nie będą zawierają umów bezpośrednio z przedsiębiorstwami wywozowymi na odbiór tych odpadów.
  3. Gmina ogłasza przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz podpisze umowę z przedsiębiorcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  4. Mieszkańcy mają obowiązek złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Gmina, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierze wszystkie odpady wytworzone na terenie nieruchomości.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat segregacji odpadów pod adresem http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Ważne!

Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji można znaleźć tutaj.

Nr konta bankowego do uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych 40 8523 0004 0000 0039 2000 0040

Harmonogram wywozu odpadów na 2023 r.

Wachock-harmonogram-kwiecien-grudzien-2023-1Pobierz

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 r.

Do pobrania:

Zmiany w Systemie Gospodarki Odpadami – Ulotka – od 1 kwietnia 2019 r.