Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Warunki klimatyczne

Według podziału Polski na regiony klimatyczne gmina Wąchock znajduje się w wyżynnym regionie klimatycznym śląsko-małopolskim w Krainie Gór Świętokrzyskich. Kraina ta charakteryzuje się średnią temperaturą najchłodniejszego mięsiąca (stycznia) -4,2 o C, a średnią temperaturą miesiąca najcieplejszego (lipca) +17,5 o C. Zima trwa statystycznie 98 dni, a lato 88 dni. Lczba dni pogodnych w roku wynosi 60, a pochmurnych 121. Szata śnieżna obserwowana jest średnio przez 93 dni. Najwięcej dni z pokrywą śnieżną notuje sie w styczniu – 23 dni.

Kraina charakteryzuje się znacznym średnim opadem wynoszącym 650 mm rocznie. Średnia roczna temperatura powietrza 6,8 o C. Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec, kiedy to notuje się średnio temperatury 17,6 o C. W rejonie gminy notuje się rocznie 30-34 dni gorących.

Najzimniejszy miesiącem roku jest styczeń. Notuje się wtedy najniższe średnie temperatury około -4,2 o C oraz największą liczbę dni z przymrozkami do 29 dni.

W rejonie gminy notowanych jest średnio około 120 dni z przymrozkami. Pierwsze pojawiają się na początku pazdziernika, a zanikają w połowie maja.

Wilgotność względna powietrza wynosi średnio w roku 81%. Dni z mgłą notowane są średnio 30 razy. Dni pogodne około 59 razy, a pochmurne do 126 w ciągu roku. Obszar gminy otrzymuje średnio 612.9 mm opadu atmosferycznego w ciągu roku.