Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku przystąpił do sporządzenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wąchock. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o środki z Unii Europejskiej 2014 – 2020 na dofinansowanie działań redukujących zużycie energii. Dlatego proszę o wypełnienie ankiet zawierających niezbędne informacje o Państwa gospodarstwach domowych. Pozwoli to na określenie zużycia energii na terenie Gminy Wąchock i podjęcie działań redukujących emisję do atmosfery dwutlenku węgla oraz poprawę jakości powietrza w naszym regionie.Ankiety należy wypełnić i złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku na parterze.

Serdecznie dziękuję za współpracę
Jarosław Samela

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet do dnia 31 października 2015 r. i złożeniu u Sołtysów lub w Urzędzie Miasta w Wąchocku

– Ankieta dla mieszkańców
– Ankieta dla przedsiębiorców
– Uchwała Nr XX/129/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.  w sprawie przyjęcia do wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i Gminy Wąchock”