Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Szkoły podstawowe

1. Wąchock

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Wąchocku
ul. Kościelna 10; 27-215 Wąchock
tel.: (041) 271-59-36
www.zpowachock.edupage.org

2. Wielka-Wieś

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej
w Wielkiej Wsi
Wielka Wieś 354; 27-215 Wąchock
tel.: (041) 271-20-12
www.spwielkawies.eu

3. Parszów

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Parszowie
Parszów, ul. Szkolna 28; 27-215 Wąchock
tel.: (041) 271-21-76
www.ssparszow.edupage.org