Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Samorządowy Informator SMS

SISMS jest systemem informacji mającym na celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z Mieszkańcami we wszystkich obszarach funkcjonowania, ale mających przede wszystkim wpływ na ich bezpieczeństwo.

Jak zarejestrować lub wyrejestrować się w systemie BLISKO lub w systemie SMS

Jeśli posiadasz smartfon polecamy rejestrację w systemie BLISKO poprzez pobranie aplikacji BLISKO https://play.google.com

Aplikacja umożliwia przesłanie większej ilości informacji, w tym plików graficznych, video i dźwiękowych oraz łatwiejszą komunikację dwustronną.

Samorządowy Informator SMS to system wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach – takich jak powodzie, wichury, śnieżyce i inne katastrofy. System ma także za zadanie podnieść jakość codziennego życia ludzi, poprzez informowanie o różnych wydarzeniach, m.in. awariach sieci wodociągowych, przerwach w dostawie prądu, bezpłatnych badaniach, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, czy zużytego sprzętu RTV, AGD, itp.

Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SISMS jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby mieszkańców. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania jednego SMS-a o odpowiedniej treści. Oczywiście numery telefonów użytkowników systemu będą chronione według najwyższych standardów. Nigdy też przy użyciu systemu nie będą rozsyłane żadne reklamy bądź spam. Tak samo, jak do systemu można się zarejestrować wysyłając odpowiedni kod, tak samo można się z niego wyrejestrować.