Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Przedszkola

1. Wąchock

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku
Przedszkole Publiczne w Wąchocku
ul. Kościelna 10; 27-215 Wąchock
tel.: 41 271 59 36/ 41 271 50 79
www.zpowachock.edupage.org

2. Parszów

Oddziały Przedszkolne
w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Parszowie

ul. Szkolna 28; Parszów; 27-215 Wąchock
tel.: 41 271 21 76
www.spparszow.edupage.org

3. Wielka Wieś

Oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej

im. Świętokrzyskich Armii Krajowej
w Wielkiej Wsi

Wielka Wieś 354; 27-215 Wąchock
tel. : 41 271 20 12
www.spwielkawies.eu