Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Programy Pomocy Społecznej

500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.


Karta seniora 60+

Rada Miejska w Wąchocku 30 kwietnia 2019 r. wyraziła wolę do przystąpienia Gminy Wąchock do programu „Starachowicka Karta Seniora 60”. Seniorzy mieszkający na terenie gminy Wąchock mogą z niego skorzystać.

Program ma za zadanie zwiększyć dostępność do towarów i usług ( kulturalnych, rekreacyjnych oraz zdrowotnych) poprzez zbudowanie sieci partnerów oraz aktywizację społeczną seniorów. Posiadacze kart otrzymają rabaty, które umożliwią im między innymi robienie tańszych zakupów.

Wniosek o Kartę Seniora 60+

Regulamin Programu

Wykaz partnerów


Karta Za Jeden Uśmiech

fot. UM Starachowice

Rada Miejska w Wąchocku 30 grudnia 2019 r. podpisała uchwałę na temat przystąpienia do Programu „Starachowicka Karta za Jeden uśUśmiech” oraz wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w sprawie realizacji Programu.

„Starachowicka Karta za Jeden Uśmiech” jest inicjatywą Fundacji „Nasze Zdrowie” i skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Oferuje pakiet ulg i zniżek na usługi i towary oraz usługi proponowane przez lokalne firmy.  Adresowana jest do dzieci i dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujących teren Gminy Wąchock. Karty wydawane są w MGOPS w Wąchocku.

Wykaz partnerów