Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kontakt

Strona główna Kontakt

Urząd Miasta i Gminy

ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

http://gmina.wachock.sisco.info

Sekretariat Urzędu

tel. 41-27-36-130

fax. 41-27-36-159

e-mail: sekretariat@wachock.pl

Burmistrz Wąchocka

Jarosław Samela

pokój nr 10

Sekretarz Gminy

Barbara Derlatka

pokój nr 10

e-mail: sekretarz@wachock.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 19

tel. 041-27-15-034

fax. 041-27-15-034

http://www.mgopswachock.pl/

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościelna 7

tel. 041-27-15-033

e-mail: mgokwachock@op.pl

http://mgok.wachock.pl/

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 7

tel. 041-271-50-84

e-mail: biblioteka_wachock@o2.pl

http://www.biblioteka-wachock.g-net.pl/

Policja

Punkt przyjęć interesantów ul. Kolejowa 19, szczegółowe informacje, godziny przyjęć i numery telefonów:

http://wachock.pl/s,179,POLICJA_punkt_przyjec_interesantow.html

Zespół Placówek Oświatowych

ul. Kościelna 7

tel. 041-27-15-079

fax. 041-27-15-813

https://zpowachock.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK

Wielka Wieś 354

tel. 041-27-12-012

fax. 041-27-12-012

e-mail: spww@konto.pl

http://www.spwielkawies.eu/sp/

Szkoła Podstawowa w Parszowie im. Ludowego Wojska Polskiego

Parszów

ul. Szkolna 28

tel. 041-27-12-176

http://spparszow.edupage.org/

Ośrodek Zdrowia

ul. Starachowicka 60

tel.: (041) 271 50 20

Opactwo Cystersów w Wąchocku

ul. Kościelna 14

tel. (41) 275 02 00 (furta klasztorna)

tel. (41) 275 02 08 (O. Opat Eugeniusz Augustyn)

e-mail: cistercium@wp.pl

http://www.wachock.cystersi.pl

Apostolat Maryjny:

http://www.apostolatmaryjny.radom.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

http://www.pup-starachowice.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

http://www.sejmik.kielce.pl/

http://bip.sejmik.kielce.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

http://www.kielce.uw.gov.pl

http://bip.kielce.uw.gov.pl

Formularz kontaktowy