Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Karta za jeden uśmiech

fot. UM Starachowice

Rada Miejska w Wąchocku 30 grudnia 2019 r. podpisała uchwałę na temat przystąpienia do Programu „Starachowicka Karta za Jeden uśUśmiech” oraz wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w sprawie realizacji Programu.

„Starachowicka Karta za Jeden Uśmiech” jest inicjatywą Fundacji „Nasze Zdrowie” i skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Oferuje pakiet ulg i zniżek na usługi i towary oraz usługi proponowane przez lokalne firmy.  Adresowana jest do dzieci i dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujących teren Gminy Wąchock. Karty wydawane są w MGOPS w Wąchocku.

Wykaz partnerów