Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

1 września – 84. rocznica wybuchu II wojny światowej

Czarno-biała fotografia przedstawiająca spalone podczas II wojny światowej domy w Wąchocku

1 września 1939 roku to data, która mocno zapisała się w historii Polski i świata jako pierwszy dzień II wojny światowej. Data ta jest dniem pamięci narodowej Polaków, a także dniem, w którym oddajemy hołd wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

W czasie II wojny światowej Wąchock i okoliczne lasy stały się ponownie schronieniem dla partyzantów walczących o niepodległość Polski.

Okalające Wąchock masywy leśne stały się dogodną bazą dla walczących oddziałów partyzanckich. Na szczególna uwagą zasługuje działalność Zgrupowania Świętokrzyskiego Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta”, których bazą był pobliski Wykus. W okolicznych lasach znajduje się szlak mogił partyzanckich, który przypomina o walczących tam partyzantach Armii Krajowej podczas II Wojny Światowej.

Tragiczny dla Wąchocka okazał się wrzesień 1939 r. Wojska niemieckie z premedytacją spaliły rynek i sąsiednie ulice. Aresztowania, rozstrzeliwania, wysyłka do obozów koncentracyjnych nie ominęła również naszego miasta.

Całkowitej zagładzie uległa ludność żydowska w liczbie ok. 500 osób. Odpowiedzią na niemieckie represje był czynny udział mieszkańców w ruchu oporu. Spalono tartak i warsztaty stolarsko-ciesielskie produkujące elementy do baraków wojskowych. Zniszczono dwukrotnie aparaturę projekcyjną w kinie oraz dokumenty w biurze kolczykowania bydła i trzody chlewnej. Zrywano linie elektryczne i telefoniczne, zniszczono centralę telefoniczną i wiele znaków drogowych.