Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

11 marca – Dzień Sołtysa

Dziś Dzień Sołtysa i z tej okazji składamy naszym Sołtysom najlepsze życzenia zdrowia, radości i pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń, wytrwałości i przyjaznych relacji z Mieszkańcami oraz satysfakcji i zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Jednocześnie dziękujemy za Waszą pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy jakości życia Mieszkańców naszej gminy.