Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i oddanie w pomoc innym. Wasze wysiłki przynoszą pozytywne zmiany, ponieważ pełnicie ważną rolę społeczną na rzecz drugiego człowieka.

Wasza praca nie miałaby sensu, gdyby nie pełne empatii serca, a umiejętności w niesienie pomocy innym są nieocenione.

Życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił Wam radość i satysfakcję, a nagrodą za Waszą pracę będzie szacunek i wdzięczność osób, którym pomogliście.

Szczęśliwego dnia Pracownika Socjalnego!

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wąchocku
Adrian Malinowski

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
Sebastian Staniszewski

Burmistrz Miasta i Gminy
Wąchock
Jarosław Samela