Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

źródło: gov.pl

Dokładnie 232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 Maja – wydarzenie to uważane jest za jedno z najważniejszych w historii Polski.

Konstytucja ta była jedną z pierwszych demokratycznych konstytucji na świecie.

To właśnie dzięki niej, Polacy mieli szansę na rozwój swojego kraju i walkę o wolność.

Dzisiaj obchodzimy również, ważną dla wąchocczan, 569 rocznicę nadania naszemu miasteczku praw miejskich.

Miejski charakter osady Wąchock wykazywał już XIV w., ale formalne potwierdzenie tego nastąpiło dopiero 3 maja 1454 r., kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk lokuje Wąchock na prawie miejskim brandenburskim.

Za aktywny udział w Powstaniu Styczniowym w 1869 r. stosując się do postanowień carskiego ukazu z 1 czerwca tego roku, odebrano Wąchockowi prawa miejskie.

Ponownie i formalnie Wąchock stał się miastem 1. stycznia 1994 r.