Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Absolutorium dla Burmistrza Jarosława Sameli

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Radni podczas sesji Rady Miasta - Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

Nasz Burmistrz, Jarosław Samela uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r.

Na ostatniej sesji (20 czerwca)Rady Miejskiej w Wąchocku rozpatrzony został Raport o stanie Gminy za 2021 rok.

Głosowano nad zatwierdzeniem ubiegłorocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Radni jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosławowi Sameli.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Burmistrza i jego udzielenie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że ubiegłoroczne działania finansowe Burmistrza jako organu wykonawczego były prawidłowe.