Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Afrykański pomór świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF)

fot. pixabay

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że z zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (EU) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (EU) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref na terenie powiatu starachowickiego.

  • obszar objęty ograniczeniami strefa I (strefa niebieska) obejmuje:
    – gminę Mirzec, Brody oraz część gminy Wąchock położoną na północ od linii wyznaczonej przez DK42 w powiecie starachowickim;
  • obszar objęty ograniczeniami strefa II (strefa różowa) zostaje zniesiony.
  • obszarem wolnym od ASF są tereny miasta i gminy Starachowice, gmina Pawłów oraz część gminy Wąchock położonej na południe od DK42.

Szczegóły: wetgiw.gov.pl