Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Afrykański pomór świń – zmiana strefy

Afrykański pomór świń – zmiana strefy

W dniu 9 lipca 2024 r. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1946 z dnia 8 lipca 2024 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany regionalizacji dotyczą terytorium Łotwy, Włoch i Polski, woj. mazowieckiego , opolskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie obowiązuje od 10.07.20324 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401946

  • Obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona) – wymieniony w części III załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje gminę Mirzec i gminę Brody,
  • Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) – wymieniony w części II załącznika do ww. Rozporządzenia obejmuje gminę Wąchock, Pawłów oraz miasto Starachowice.