Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

 Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” wnioskiem o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje. 

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Wokół Łysej Góry oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.  

Prosimy o wypełnienie ankiety do 30 listopada (online lub w wersji papierowej) i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny).

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Ankieta online                                                Ankieta do pobrania