Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Badania ankietowe dotyczące sportu

fot. pixabay


Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystki firma Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku realizuje badanie ankietowe adresowane do wszystkich gmin i szkół, dotyczące sportu i aktywności fizycznej w społecznościach lokalnych.


Badanie zostanie przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2023 roku.


Narzędzie badawcze stanowi ankieta internetowa, do wypełnienia której serdecznie Państwa zachęcam. Link do ankiety: b.danae.com.pl


Badanie ma na celu określenie kierunków interwencji dla nowych programów wsparcia działalności lokalnych organizacji sportowych. Udzielane przez Państwa informacje będą analizowane w formie zagregowanej.

Państwa zaangażowanie w przeprowadzenie badania ma kluczowe znaczenie dla jakości jego wyników.


W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu.


Z góry dziękuję Państwu za zaangażowanie przy realizacji badania.


Z poważaniem
Kamil Bortniczuk