Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Badania ankietowe GUS

Badanie ankietowe GUS – Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).


Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie.


Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.


Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.


Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii:
22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


Zakres zbieranych informacji:
• użytkowanie gruntów,
• sady
• powierzchnia zasiewów,
• metody uprawy,
• nawadnianie,
• zwierzęta gospodarskie,
• nawożenie,
• ochrona roślin,
• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
• działalność gospodarcza,
• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego,
• aktywność ekonomiczna.


Aby dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową:
badania-ankietowe.stat.gov.pl.


Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsamości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.


Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.


Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.


Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!