Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Badania w ramach projektu Biowind

Badania w ramach projektu Biowind

fot. pixabay

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie„BIOWIND” – Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu w zakresie terytorialnych społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Najważniejszym aspektem projektu BIOWIND jest skupienie się na akceptacji społecznej. Zintegrowane podejście przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej pozwoli uwzględnić opinie i potrzeby mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Poprawa dialogu między inwestorami, władzami lokalnymi i społecznością może pomóc w minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i wzmacnianiu zaufania do energii wiatrowej jako źródła energii.

Efektem udziału w projekcie będzie wdrożenie zarekomendowanych działań do instrumentu polityki regionalnej w tym zakresie, w szczególności do Regionalnego Programu ”Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Rozwój energii wiatrowej jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie https://www.swietokrzyskie.pro/o-projekcie-biowind-interreg-europe-2021-2027/).

Ankieta

Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej online, której wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a dane osobowe respondentów nie zostaną ujawnione.

LINK DO ANKIETY

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.