Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

kombajn przy pracy. Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Szanowni Państwo,

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski odbędą się Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzi się cyklicznie, dwa razy w roku. Odbywa się w lipcu (za I półrocze) i styczniu następnego roku (za II półrocze). Jego wyniki prezentowane są we wrześniu (edycja lipcowa) i w marcu (edycja styczniowa).

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania.

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Urzędu Statystycznego w Kielcach pod adresem:https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-15-29-07-2022,440,1.html .