Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Będzie drożej i niestety będzie ciemniej

Będzie drożej i niestety będzie ciemniej

Będzie drożej i niestety będzie ciemniej
ul. Kościelna w Wąchocku

Co roku cena energii netto, za 1 mWh, jest wyższa.  W kolejnych latach Gmina Wąchock płaciła: w 2018 r. – 198 zł, 276 zł w 2021 roku, 495 zł w 2022 roku.

W 2023 r. będzie to minimum 785 zł!

Około czterokrotny wzrost opłat za energię jest tylko jednym z kosztów, które mocno dotknęły i dotkną budżet naszego samorządu w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Jednak to rachunki za energię elektryczną i za ogrzewanie gazowe (od lat 90. XX wieku wszystkie obiekty na terenie Gminy Wąchock są ogrzewane gazem) powodują znaczące zwiększenie wydatków. Co ważne, wydatki te nie są rekompensowane żadnymi z dotychczasowych źródeł dochodów (mniejsze wpływy z PIT w budżecie gminy, podatki lokalne podniesione znacząco poniżej inflacji).

Wydatki gminy to nie tylko ogrzewanie. Musimy zapewnić Wam odśnieżanie w zimowe dni (podobno w najbliższych dniach może być już biało), dokonywać bieżących remontów, utrzymywać oświatę czy pomoc społeczną. W związku z tym, aby zmniejszyć koszty związane z opłatami za energię elektryczną, jesteśmy zmuszeni częściowo wyłączyćlatarnie uliczne na terenach publicznych.

Oświetlenie uliczne, to największa pozycja w zużyciu energii na terenie naszej gminy. Na około 800 000 zużywanych kWh rocznie prawie 600 000 kWh przypada na oświetlenie!

W wakacje 2019 r. wymieniliśmy około 1200 opraw oświetlenia ulicznego. Dzięki temu udało nam się zmniejszyć moc zainstalowanych opraw o ponad 50%, to bardzo dużo. Jednocześnie spełniliśmy złożoną Wam obietnicę i zwiększyliśmy ilość lamp o ponad 200 sztuk, a światło było włączone całą noc. Jednak w tym momencie, w związku z tak znacznymi podwyżkami opłat za energię elektryczną, musimy dokonać trudnych wyborów.

Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wydatków na prąd poprzez wyłączenie,przeciętnie, co drugiej oprawy.

Na drogach gminnych światło zgaśnie od godziny 22.00, na drogach powiatowych i krajowych od godziny 23.00. Od powyższych będą występowały jednak pewne wyjątki. Promenada nad zalewem w Wąchocku i Park Sołtysa po 22.00 zgaśnie całkowicie (przynajmniej do okresu późnowiosennego). Na pozostałych drogach publicznych zasada, co drugiej latarni, nie będzie utrzymana przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i łukach. To dla Waszego bezpieczeństwa.

Oprawy uliczne na ulicy Kolejowej i Kościelnej w Wąchocku nie posiadają możliwości inteligentnego sterowania, więc zmiany na razie nie zostaną tam wprowadzone. Na drodze krajowej nr 42 latarnie zostaną wyłączone tylko w miejscach gdzie są chodniki. Tam gdzie ich nie ma i Mieszkańcy poruszają się poboczem drogi krajowej, latarnie świecić się będą całą noc, tak jak dotychczas.

Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Nie jest to łatwa decyzja. Jednak kilkusetprocentowy wzrost cen oraz niestabilność na rynku energetycznym nie daje możliwości zabezpieczenia wystarczających środków w budżecie gminy na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej.

Zaproponowane działania nie spowodują, że na energię wydamy mniej niż w roku ubiegłym, i tak zapłacimy więcej.

Podobnie wyglądają wydatki na rynku gazu. Po latach płatności na poziomie 0,07 zł netto za 1 kWh, w roku 2022 płaciliśmy 0,21zł netto za taka samą ilość. Gdyby nie zamrożenie cen dla odbiorców wrażliwych byłoby to 0,90 zł netto.

Zapewniamy Was, że już w ubiegłym roku kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, celem oszczędności, zostały wydane zalecenia dotyczące ograniczenia zużycia.

Zdecydowaliśmy również, aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku przywrócić pełne oświetlenie terenów publicznych oraz zainstalować część świątecznych opraw przed wąchockim Opactwem Cysterskim oraz na rynku. Niech ten świąteczny czas przyniesie odrobinę ulgi i pozwoli nabrać sił przed nadchodzącym kolejnym rokiem.