Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

BIOodpady tylko w brązowych workach!

Pamiętajmy, że odpady BIO należy wystawiać tylko i wyłącznie w brązowych workach. Wystawione w innych opakowaniach (worki jutowe, czarne itp.) nie będą odbierane przez firmę wywożącą śmieci. Powodem tego rygorystycznego przestrzegania zasad pakowania BIO jest późniejszy problem z ich odbiorem na wysypisku. Odpady w innych workach niż brązowe traktowane są jako zmieszane, co oznacza podwójną stawkę do zapłaty przez wykonawcę za ich oddanie do składu śmieci. Większe koszty odbiorcy śmieci wiążą się z podniesieniem stawki za odpady dla każdego Mieszkańca.


Jak należy segregować odpady biodegradowalne:

Należy wyrzucać

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

kości zwierzą, toleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)


Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD


Papier

Należy wyrzucać

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach papierowych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań


Szkło

Należy wyrzucać

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

https://wachock.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/