Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Briefing prasowy w sprawie budowy nowego ośrodka zdrowia w Wąchocku

W spotkaniu, w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock, dotyczącym inwestycji na terenie naszej gminy, które odbyło się 11 lutego 2021 r. udział wzięli: Pani Poseł Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela, Adrian Malinowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Mirosław Jaźwiec i Sylwester Rudzki.

Debata dotyczyła inwestycji, które Gmina Wąchock będzie mogła realizować w bieżącym oraz następnym roku kalendarzowym. Część z nich będzie możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tych środków gmina ma możliwość skorzystać już po raz kolejny. Z pierwszej puli 500 000 zł zrealizowano długo oczekiwaną, kompleksową przebudowę łazienek w szkole podstawowej w Parszowie oraz dofinansowano zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Wielkiej Wsi.

Budowa nowego ośrodka zdrowia w Wąchocku aktualnie jest jednym z inwestycyjnych priorytetów. Na ten cel, z wyżej wymienionego programu, gmina uzyskała środki w wysokości 1 800 000 zł. Szacowany całkowity koszt budowy i adaptacji całego obiektu będzie opiewać na kwotę około 3 000 000 zł. Pozostałe koszty gmina sfinansuje ze środków własnych.

Planowany kilka lat temu kapitalny remont oraz rozbudowa istniejącego budynku ośrodka zdrowia w Wąchocku zostały zarzucone ze względu na koszt i ograniczenia wynikające ze stanu pierwotnego. Na niekorzyść tego przedsięwzięcia przemawiał również fakt, że remont budynku musiałby być przeprowadzony przy całkowitym jego zamknięciu na okres około roku, co było i jest niemożliwe z wynikającego w takiej sytuacji braku dostępu do leczenia dla Mieszkańców gminy.

Nowy ośrodek zdrowia jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania Mieszkańców. Parterowy, przyjazny dla osób niepełnosprawnych i starszych budynek posiadać będzie wydzieloną część na potrzeby rehabilitacji. Przeznaczona obecnie na PSZOK działka przy ul. Błonie zostanie zagospodarowana parkingami, zielenią oraz oświetleniem. Wskazana lokalizacja ułatwi dostęp do służby zdrowia Mieszkańcom z północnej części miasta oraz z Marcinkowa jednocześnie odciążając od ruchu rynek. W planach jest również rozbudowa oświetlenia ulicy Błonie oraz dodatkowe mijanki i poszerzenia tej drogi.

Aktualnie został zakupiony gotowy projekt budynku, zostanie ogłoszony przetarg na dostosowanie budynku oraz zagospodarowanie działki. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Liczymy, że w tym roku uda się doprowadzić budynek do stanu surowego, natomiast przewidywany koniec robót i otwarcie ośrodka nastąpić ma w roku przyszłym.

Każdy z biorących udział w spotkaniu wyraził podziękowania w kierunku Pani Poseł Agaty Wojtyszek, która angażuje się osobiście w sprawy inwestycyjne na terenie naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela podkreślił, że pomimo różnic w poglądach politycznych współpraca z Panią Poseł przebiega owocnie i z korzyścią dla Mieszkańców.