Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock

Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock

Od początku funkcjonowania samorządów wszyscy rządzący burmistrzowie i rady wspólnie zgadzali się, co do faktu, że budowa nowego urzędu powinna być jednym z ostatnich zadań z serii obiekty kubaturowe. W międzyczasie zostały wyremontowane wszystkie szkoły, domy kultury, biblioteki, strażnice OSP. Budowano kanalizację, wodociągi, drogi, place zabaw.

A w wąchockim urzędzie czas stanął – ostatni remont miał miejsce na przełomie wieków. Dotychczas nigdy nie było programów dofinansowań do budowy nowych budynków dla administracji publicznej – częściowo można było zrealizować termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła. W przypadku wąchockiego urzędu te możliwości nie rozwiązywały braku miejsc do pracy, lokalizacji, zgodnej z przepisami toalety i pokoju socjalnego czy braku parkingu dla gości i pracowników.

Istniejący budynek, przebudowany do obecnego kształtu w latach 70-tych nie spełnia podstawowych kryteriów zarówno w zakresie obsługi interesantów jak i komfortu pracy urzędników. Nie ma możliwości dostosowania obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. W małych, ciasnych pokojach pracuje niejednokrotnie po trzech urzędników. Niewystarczające pomieszczenia archiwum mieszczą się z konieczności w zawilgoconych piwnicach budynku. Stary budynek jest pozbawiony własnego źródła ciepła oraz nowoczesnych instalacji. Brak jest miejsc parkingowych zarówno dla pracowników jak i interesantów.

Wczoraj, tj. 22 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela w obecności Skarbnik Gminy Wąchock, Beaty Franczyk podpisał umowę z wykonawcą, którym jest firma z Kielc Usługi Instalacyjno-Budowlane „Kompens” Ignacego Majewskiego.

W 2022 roku pojawiła się możliwość aplikowania o dofinansowanie do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w punkcie – inne zadania. Jak się okazało był to strzał w przysłowiową „dziesiątkę”. Otrzymaliśmy 9 990 000 złotych przy zapewnieniu 1 110 000 zł środków własnych, czyli 10% środków własnych przy 90% dofinansowaniu.

Nowa inwestycja wykonana zostanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Planowane jest wybudowanie nowoczesnego, energooszczędnego, wyposażonego w odnawialne źródła energii centrum administracyjnego w Gminie Wąchock. Główna część obiektu będzie mieścić pomieszczenia nowego Urzędu Miasta i Gminy. Pozostałe części będą przeznaczone na pomieszczenia Rady Miejskiej oraz salę konferencyjną. Przewidziana powierzchnia użytkowa obiektu ok. 1300 m².

Planowana budowa centrum administracyjnego wpisuje się w realizowaną przez gminę od wielu lat rewitalizację miejscowości Wąchock, a jego lokalizacja pozwoli na wykorzystanie synergii zagospodarowanego już otoczenia i znacząco obniży koszty budowy poprzez brak konieczności budowy parkingów i zagospodarowania otoczenia.

Pierwszy rok poświęcony zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej i niezbędnych zgód, pierwsza łopata powinna zostać wbita wiosną przyszłego roku. Termin realizacji to 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, więc oddanie budynku do użytkowania powinno mieć miejsce na przełomie 2026/27 r.

Po podpisaniu umowy zastępca burmistrza, Sebastian Staniszewski wybrał się z wykonawcami w teren, aby obejrzeć przyszłe miejsce budowy.