Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budowa obwodnicy Starachowic – warianty do zaopiniowania

Budowa obwodnicy Starachowic – warianty do zaopiniowania

Spotkanie informacyjne, dotyczące budowy obwodnicy będącej przedłużeniem drogi nr 42 do drogi krajowej nr 9, odbyło się 25 maja br. miało miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku.

Z pracownikami GDDKiA, projektantami oraz przedstawicielami władz samorządowych spotkali się zainteresowani tematem mieszkańcy naszej gminy.

Budowa obwodnicy Starachowic – warianty do zaopiniowania

osoby na spotkaniu w sali
Omówienie wariantów

Proponowane trzy warianty przebiegu tej drogi zostały zaprezentowane przez przedstawicieli biura projektowego Mosty Katowice sp. z o.o. oraz Inwestora. Jest nim Skarb Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Reprezentuje go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

Efektem zleconych prac ma być opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej. Dodatkowo uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy obwodnicy Starachowic w ciągu DK42.

Na spotkaniu omówione zostały trzy warianty możliwego przebiegu obwodnicy. Pierwszy, drugi i trzeci różnią się od siebie. Z punktu widzenia rozwoju naszego regionu najbardziej logicznym wydaje się wariant przechodzący dotychczasowym starodrożem przez miasto Starachowice i dalej do Rudnika.

Pomimo pewnych społecznych kosztów z pewnością jest on najbardziej sensownym łącznikiem dróg krajowych nr 7 i nr 9. O niego samorządowcy z doliny Kamiennej upominają się od lat. Co ważne, warto zauważyć, że tylko ten wariant uwzględnia budowę dwupasmowej drogi w każdym kierunku.

Inne warianty za Wąchockiem zwężają się do jednej jezdni w każdą stronę.

W konsekwencji rozwiązuje kompleksowo problemy ze skrzyżowaniami w Starachowicach. Co więcej, w zależności od wybranego wariantu chroni cenne przyrodniczo tereny leśne za Lubianką lub na północny-wschód od Starachowic.

Stąd propozycja przebiegu drogi okrążająca Starachowice od południa, za Lubianką, niesie ze sobą ogromne koszty społeczno-przyrodnicze.

Odcięcie mieszkańców Gmin Starachowice oraz Wąchock od możliwości swobodnego dotarcia do kompleksu lasów w Sieradowskim Parku Krajobrazowym wydaje się w XXI w. być nie do przyjęcia.

Ostatni z wariantów na znacznym obszarze pokrywa się z zaprojektowaną w ostatnich latach drogą wojewódzką (od obecnej DK 42 do drogi wojewódzkiej Starachowice – Tychów). A ponadto kontynuuje swój przebieg przez tereny leśne koło Lipia, Henryka do Lubieni.

W konsekwencji wybór tego wariantu pozbawia miasto Starachowice zarówno możliwości cywilizowanego rozwiązania skrzyżowań w ciągu obecnej DK 42 na terenie miasta. A także posiadania de facto dwóch obwodnic – do drogi nr 9 oraz do strefy ekonomicznej.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Budowa obwodnicy Starachowic – warianty do zaopiniowania

W ramach planowanych odpowiednich działań informacyjnych na stronie internetowej www.dk42-starachowice.pl zamieszczono materiały informacyjne dotyczące planowanej inwestycji dla drogi DK42. Wśród udostępnionych materiałów znajduje się również wzór ankiety.

Dotyczy ona możliwości przekazania uwag, propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej rozbudowy drogi DK42.

Przesłane ankiety zostaną przeanalizowane. Wypełnione ankiety należy wysłać do dnia 15.06.2022r. na adres: Mosty Katowice sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice bądź na adres mailowy: biuro@mostykatowice.pl

Opis przedsięwzięcia, plany sytuacyjne oraz ankieta do zgłaszania uwag i pytań będą dostępne od 19.05.2022r. na stronie internetowej www.dk42-starachowice.pl. Znajduje się także w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w Urzędzie Gminy Brody oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowę:

– drogi w przekroju 2×2 w wariancie,

– drogi w przekroju 1×2 w wariancie 2 oraz 3,

– węzłów drogowych,

– dodatkowych jezdni i innych dróg publicznych w celu obsługi terenów przyległych ciągów pieszych i rowerowych,
-zatok autobusowych wraz z dojściami i przejściem dla pieszych,

– obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy a także w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty),
– przejazdu nad linia wąskotorową wariant 1,2,3,

– zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi,

– przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą.

Wariant nr I, II i III

Ankieta: