Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budowa obwodnicy Wąchocka trwa

Budowa obwodnicy Wąchocka trwa

Budowa obwodnicy Wąchocka trwa

Efekty budowy widać gołym okiem. Połażono pierwszą masę na trasie od Węglowa w stronę Rataj.

W ramach inwestycji za ok. 283,7 mln zł budowany jest odcinek dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego. Jego długość wyniesie około 11,7 km. Powstaje od granic Skarżysko-Kamiennej do Starachowic.

Nowa trasa biec będzie nowym śladem omijając Parszów po północnej stronie, a Wąchock po południowej. W ramach kontraktu powstaną skrzyżowania, obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaplanowano budowę 11 obiektów mostowych i 4 przepustów ekologicznych.

Dzięki inwestycji z Wąchocka uruchomi się ruch tranzytowy, a dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz komfort życia mieszkańców.