Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Młyńskiej w Parszowie

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2020 r.

Kilka domów w Parszowie zlokalizowanych przy ulicy Młyńskiej, jako nieliczne na terenie Gminy Wąchock, nie zostały jeszcze podłączone do kanału sanitarnego. W związku z tym Gmina idąc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców 4 marca br. ogłosiła przetarg dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej. Ze względów ekonomicznych kanalizacja zostanie podłączona do sieci obsługiwanej przez MZWIK w Skarżysku-Kamiennej, spółki będącej również dostawcą wody na terenie Parszowa. Budowa obejmie m.in.: wykonanie przewodu kanalizacyjnego o długości około 330 m, studnie kanalizacyjne, wymianę gruntu, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w rejonie prowadzonych robót, próbę szczelności czy obsługę geodezyjną. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2020 r.

Do przetargu stanęło 8 przedsiębiorstw. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanału sanitarnego przy ul. Młyńskiej spośród  złożonych ofert wyłoniono najkorzystniejszą. Złożyła ją firma Nowak Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Marcinkowie, spełniła ona wszystkie warunki zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów.

Prace mające na celu budowę nowej sieci kanalizacyjnej są w toku.