Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Parszowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłosił przetarg na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów, ul. Rzeczna”

Szczegóły: